Home    

 Bestyrelse  

  Vedtægter  

 Generalforsamling  

  Produktion  

 Tekniske Data    

Medlemsinfo

   

 

 

  

 

 

 

 

                   

      

Øster Hassing Kær II Møllelaug I/S blev stiftet den 20. august 1998.

Lauget består af ca. 100 andelshavere og ejer en 600kW Micon mølle af typen NM 600/48. Møllen står på adressen Vester Hedensvej 35G i Øster Hassing Kær vindmøllepark i Aalborg kommune. Parkens i alt 8 møller står i to nord-syd gående rækker, og laugets mølle står som nummer 2 fra syd i den østligste af rækkerne. 
Se kort

Møllen har været i drift siden 13. oktober 1998.

Anskaffelsessummen for møllen var 4,7 mio. kr. excl. moms. Møllens indtjening har bevirket, at investeringen frem til udgangen af regnskabsåret 2016 i gennemsnit er blevet forrentet med 3,3% efter afskrivning og før skat.

Møllelauget er medlem af Danmarks Vindmølleforening og Danske Vindmølleejeres Energiselskab amba.